dot dot
พระราชทานเพลิงศพ
แจ้งข่าว การมรณภาพของ พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา กำหนดการ

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพโพธิวิเทศ(ทองยอด ภูริปาโล ปธ.๙ Ph.D)

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา อินเดีย

หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย

***********************************

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๙)

   เวลา ๑๔.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๘๕ รูป รับทักษิณานุปทาน

   เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

   เวลา ๑๙.๐๐ น.  พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๙)

   เวลา ๑๐.๐๐ น.  พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

   เวลา ๑๐.๓๐ น.  สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ๑ กันฑ์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

   เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป

   เวลา ๑๔.๐๐ น.  พระราชาคณะ ๑๐ รูป บังสุกุล (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

                เชิญหีบศพขึ้นรถวอประเทียบ จากตำหนักสมเด็จ คณะ ๑ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

                ไปยังเมรุวัดสระ     เกศราชวรมหาวิหาร แห่เวียนรอบเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

เวลา ๑๗.๓๐ น.    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ

วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๙)

   เวลา ๗.๐๐ น.    พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหาร ๓ หาบในการเก็บอัฐิ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

   เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ

   เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตหารเพลพระสงฆ์สามเณรทั้งอาราม

                                แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

 

***กำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ๑๙.๐๐น. ทุกคืน ณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์***

ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึงวัน ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

กำหนดการบำเพ็จกุศลสัตตมวาร (ครบ ๗ วัน) โดยพระบรมราชานุเคราะห์ , วัดไทยพุทธคยา และ มูลนิธิประชาสุขสันต์

ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น. พระสงฆ์ จำนวน ๘๓ รูป สวดมาติกาบังสุกุล

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ในพระบรมราชานุเคราะห์)

 

 *****************************************************************************************

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพโพธิวิเทศ เสด็จโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 วัดสระเกศวรวิหาร  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

**********วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐น.*********

******************************************************************************************** 

28 พ.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพระจักรพันธ์ ธมทีโป (พูนสวัสดิ์) ผู้ช่วยพระธรรมฑูตวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพระผู้ดูแลพระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริวิปุโล ป.ธ.9 Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช ว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.09 น. ของวันที่ 28 พ.ค.พระเทพโพธิวิเทศ ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง หลังจากได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกวชิรญาณ ชั้น 4 ห้อง 407 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร สิริอายุได้ 83 พรรษา 63 ทั้งนี้ จะมีการเคลื่อนศพของพระเทพโพธิวิเทศ จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ไปยังคณะตำหนัก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ในเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พ.ค.นี้ จากนั้นจะเปิดให้พระสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนรดน้ำศพ จากนั้นจะขอพระราชทาน เพลิงศพต่อไป

 

พระจักรพันธ์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่พระเทพโพธิวิเทศจะมรณภาพในช่วงกลางคืนวันที่ 27 พ.ค. ได้ปรารภกับอาตมาว่า อยากจะสร้างโรงพยาบาลที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาคนป่วย ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ แต่พระเทพโพธิวิเทศ ก็มามรณภาพเสียก่อน ซึ่งพระสงฆ์ในวัดต้องสานต่อเจตนารมณ์ของพระเทพโพธิวิเทศ ให้โรงพยาบาลแล้วเสร็จให้ได้

 

สำหรับประวัติพระเทพโพธิวิเทศ หรือหลวงพ่อทองยอด เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาลำดับที่ 3 เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินเดีย โดยไม่ยอมกลับประเทศไทยเป็นเวลานานถึง 50 ปี นับเป็นพระมหาเถระที่มีใจเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่ง ทั้งยังมีวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใส มักน้อย สันโดษ ก่อให้เกิดศรัทธาปสาทะแก่พุทธบริษัทที่ได้สัมผัสอย่างเด่นชัด

 

พระเทพโพธิวิเทศ เกิดเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2471 ณ บ้านหมู่ที่ 5 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายไวยและนางถมยา บุณยเนตร ครอบครัวประกอบอาชีพชาวนา จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 7 ที่โรงเรียนมหานาค กระทั่งพออายุ 14 ปี ได้เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2486 ณ วัดกุฎีทอง อ.มหาราช โดยมีพระครูประจักษ์สุตคุณ วัดอุโลม เป็นพระอุปัชฌาย์ พออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2491 พัทธสีมาวัดมหาธาตุฯ โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) วัดมหาธาตุฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

หลังอุปสมบท ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในที่สุด พ.ศ.2502 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ จากนั้นได้ศึกษาต่อจน พ.ศ.2526 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย พ.ศ.2532 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร และเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีสุธรรมมุนี พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชโพธิวิเทศ พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพโพธิวิเทศ

 

สำหรับวัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างประเทศ สร้างขึ้นในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้สร้างขึ้นในดินแดนพุทธภูมิ ถือว่าเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา ในโอกาสที่เป็นมงคลสมัยแห่งปีฉลอง 25 พุทธศัตรวรรษ พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นวัดที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการก่อสร้างตามคำเชิญของรัฐบาลอินเดีย

 

 
dot
สมัคร 'รับจดหมายข่าว' จากวัด

dot
dot
กิจกรรม 'วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์'
dot
bulletงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
bulletพระกฐินพระราชทาน ในวัดไทยในอินเดีย
dot
กิจกรรม "กุสินาราคลินิก"
dot
bulletพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์
bulletอาคารแรก เปิดทำการแล้ว
bulletพระนักศึกษาร่วมสร้างมหากุศล
dot
กิจกรรม "โรงเรียนต้นกล้า"
dot
bulletงานประจำปี โรงเรียนต้นกล้า
bulletพระราชทานเพลิงศพ


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทย ในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์

อริยทัศน์ อินเดีย


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ติดต่อเรา
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064
อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

hit counter